SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ชิก ฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
บจ.ชิก ฟู๊ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105555051840
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 32/88 ซอยหมู่บ้านบ่อฝ้าย (หัวหินซอย 10) ถนนเพชรเกษม ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ #77110
โทรศัพท์ : 08-2477-2225
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์น้ำดื่มและน้ำผลไม้ ซึ่งทำจากน้ำมะพร้าว น้ำสัปปะรด และผลไม้ชนิดอื่น ๆ


Links