SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ชาร์โคล โฮม จำกัด
บจ.ชาร์โคล โฮม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105547134359
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 72 ถนนรามอินทรา ต.คันนายาว อ.เขตคันนายาว จ.กรุงเทพมหานคร #10230
โทรศัพท์ : 0-2944-0708
แฟกซ์ : 0-2510-7122
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ ผลิต จำหน่าย สินค้าพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากพืชผลทางการเกษตรทุกชนิด


Links