SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ชายน์นิ่งโกร๊ท จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105552067133
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : 1000/72 ซอยวัดจันทร์ใน ถนนพระราม 3 ต.บางโคล่ อ.เขตบางคอแหลม จ.กรุงเทพมหานคร #10120
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายขายส่งขนม อาหารแห้ง


Links