SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ช้างอวอดส์ (1959) จำกัด
บจ.ช้างอวอดส์ (1959) จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505548002827
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 381/1 หมู่ที่ 1 ต.แม่ข่า อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ #50110
โทรศัพท์ : 0-5388-4929
แฟกซ์ : 0-5334-6463
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต พืชผัก ผลไม้ บรรจุกระป๋อง


Links