SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ชาครียะ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105543075447
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 49/17 หมู่ที่ 4 ซอยกิ่งแก้ว 30 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ #10540
โทรศัพท์ : 0-2312-4944
แฟกซ์ : 0-2312-4947
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การค้าส่ง และผลิตขนมโดยการแปรรูปจากวัตถุดิบประเภท


Links