ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท ไทย พัฒนา โฟรเซ่น จำกัด
บริษัท ไทย พัฒนา โฟรเซ่น จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105539042301
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : 39/224 หมู่ที่ 2 ต.บางกระเจ้า อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3449-0485
แฟกซ์ : 0-3449-0466
เว็บไซต์ : www.wangderm.com

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ส่งออก อาหารสด สัตว์น้ำ พืชผักผลไม้แช่แข็ง

แผนที่ :


Links