SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ชัยเสรี จำกัด
บจ.ชัยเสรี จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0102490000461
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 315 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-ลำพูน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ #50140
โทรศัพท์ : 0-5332-1561
แฟกซ์ : 0-5332-2869
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและขายน้ำมันพืช


Links