SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ชัมซุน จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105552108841
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 250 ซอยพัฒนาการ 30 ต.สวนหลวง อ.เขตสวนหลวง จ.กรุงเทพมหานคร #10250
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต นำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สมุนไพร


Links