SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ชลาสินธุ์ โฮลดิ้ง จำกัด
บจ.ชลาสินธุ์ โฮลดิ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553120828
หมวดหมู่ : น้ำตาลและสารให้ความหวาน
ที่อยู่ : 999/399 ซอยหมู่บ้านเศรษกิจ 31 ต.บางแคเหนือ อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร #10160
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

แปรรูปสินค้าเกษตร (น้ำตาลทราย)


Links