ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : ไชโป้หวานแม่ฮวย
ไชโป้หวานแม่ฮวย
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : -
หมวดหมู่ : การแปรรูปและการถนอมผลไม้และผัก (ISIC CODE 103)
ที่อยู่ : เลขที่ 10 หมู่ที่ 2 ต.เจ็ดเสมียน อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 70120
โทรศัพท์ : 081 8061527, 032 397051
แฟกซ์ : 032 375063
เว็บไซต์ : Facebook : ไชโป๊หวาน แม่กิมฮวย Delivery

รายละเอียดธุรกิจ :

ไชโป้ ผักกาดดอง น้ำพริก

แผนที่ :


Links