SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
บจ.ฉั่วฮะเส็ง ฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105534120206
หมวดหมู่ : 1079 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่อยู่ : 259 ตรอกอิศรานุภาพ ถนนเยาวราช ต.จักรวรรดิ อ.เขตสัมพันธวงศ์ จ.กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์ : 0-2889-5655-7, 034-393-792
แฟกซ์ : 0-2482-2022
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

OEM ผลิตน้ำพริกเผา


Links