SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.จีบุส ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505541001825
หมวดหมู่ : การผลิตอาหารสำเร็จรูป (ISIC CODE 1075)
ที่อยู่ : 139 หมู่ที่ 1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50000
โทรศัพท์ : 0-5324-5472
แฟกซ์ : 0-5385-0922
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูป

Links