SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.จีน ฮุย จำกัด
บจ.จีน ฮุย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505541000217
หมวดหมู่ : น้ำตาลและสารให้ความหวาน
ที่อยู่ : 323 หมู่ที่ 8 ต.อุโมงค์ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน #51150
โทรศัพท์ : +6653-982707,+6688-266-5887    
แฟกซ์ : -975989
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย ส่งออกผึ้ง น้ำผึ้ง

Links