SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.จี.เอส.เค. เอ็นเนอร์ยี ซัพพลาย จำกัด
บจ.จี.เอส.เค. เอ็นเนอร์ยี ซัพพลาย จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0815551000420
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 300/3 อาคารพลาซ่า เดอ จังชั่น ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ เอฟ 10 ซอย107 ถนนลาดพร้าว ต.คลองจั่น อ.เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงานสกัดน้ำมันพืช

Links