SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.จิราเฮิร์บ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505557001285
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 12/4 หมู่ที่ 1 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสมุนไพรไทย

Links