SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.จิงกะเบล ไบโอเทค จำกัด
บจ.จิงกะเบล ไบโอเทค จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0195557001157
หมวดหมู่ : ไขมันและน้ำมัน
ที่อยู่ : 76/5 ถนนถนนเศรษฐสัมพันธ์ ต.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี #18140
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตน้ำมันและไขมันจากพืชน้ำมันและธัญพืช และผลิตภัณฑ์แปรรูป

Links