SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.จิ้งเต๋อ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505543002411
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 7 ซอย 5 (ถนนพระปกเกล้า) ถนนพระปกเกล้า ต.พระสิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50200
โทรศัพท์ : 02-5163988
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย ส่งออก ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป

Links