SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.จาแพ็ค โฮลดิ้ง จำกัด
บจ.จาแพ็ค โฮลดิ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745555006270
หมวดหมู่ : นมและผลิตภัณฑ์นม
ที่อยู่ : 47/19 หมู่ที่ 2 ต.นาดี อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร #74000
โทรศัพท์ : 034-834224
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและซื้อขายนำเข้าและ/หรือส่งออกผลิตภัณฑ์จากนม

Links