SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.จันทบุรี โกลบอล-เทรด จำกัด
บจ.จันทบุรี โกลบอล-เทรด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0225543000250
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : 72/7 หมู่ที่ 11 ต.พลับพลา อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี #22000
โทรศัพท์ : 0-3935-4535
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

เป็นผู้ผลิตผลไม้แปรรูปจำหน่าย

Links