SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.จตุรมิตรพัฒนา จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0945526000038
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 127 ถนนระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส #96000
โทรศัพท์ : 0-7351-1073
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ขายน้ำแข็งซอง ขายน้ำแข็งหลอด ขายน้ำดื่มบรรจุขว

Links