SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.คูสยาม โปรดักซ์ จำกัด
บจ.คูสยาม โปรดักซ์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554077411
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 296298 หมู่ที่ 4 ถนนพระราม 2 ต.ท่าข้าม อ.เขตบางขุนเทียน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตขนมขบเคี้ยว ขนมถั่วทอด ขนมอบกรอบ

Links