SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.คุณย่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
บจ.คุณย่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0245557001580
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : 9/9 หมู่ที่ 4 ต.สนามจันทร์ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา #24140
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตนำจากธัญพืช เช่น น้ำมันถั่วเหลือง น้ำนมข้าวโพด น้ำลูกเดือย น้ำนมข้าวยาคู

Links