SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.คุกกี้ดัทช์ จำกัด
บจ.คุกกี้ดัทช์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0505555008096
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 201/43 หมู่ที่ 5 ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ #50000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่ายอาหาร ขนม คุกกี้

Links