SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.คิวไอ แอคทิเวท คอร์ปอเรชั่น จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105553094070
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 946 อาคารดุสิตธานี ชั้น 10 ต.สีลม อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : 02-6362610
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิต ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรทุกชนิด

Links