SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.คิงส์ เฮล์ทตี้ เนเจอร์โปรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0725554000278
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 34/1 หมู่ที่ 12 ต.วังลึก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี #72130
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการรับผลิตอาหารเสริม

Links