SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.คิง พาวเดอร์ เบเวอเรจ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105557038531
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 19/12 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 ต.บางแค อ.เขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร #10160
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตจำหน่ายจัดหาจัดจ้าง เครื่องดื่ม อาหาร กลุ่มบรรจุภัณฑ์

Links