SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.คิง ไล้ฟ์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556055415
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 127/10 ถนนเจริญกรุง ต.วังบูรพาภิรมย์ อ.เขตพระนคร จ.กรุงเทพมหานคร #10200
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิต จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

Links