SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด
บจ.คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105523005834
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 3195/9 อาคารวิบูลย์ธานี ชั้นที่ 4 ถนนพระราม 4 ต.คลองตัน อ.เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-2709-4050-1
แฟกซ์ : 0-2709-4052
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการตั้งโรงงานเพื่อผลิตขนมทุกชนิดออกจำหน่าย ได้แก่ ขนมหวานทุกชนิด

Links