SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.คาซา สชิลลาซิ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554143376
หมวดหมู่ : 1079 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่อยู่ : 153/3 อาคารโกลเด้นแลนด์ ชั้นที่ 4 ห้องเลขที่ เอ 4 ซอยมหาดเล็กหลวง 1 ถนนราชดำริ ต.ลุมพินี อ.เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร #10330
โทรศัพท์ : 02-6841212
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบธุรกิจ ผลิต แปรรูป และบรรจุ หรือค้าขายผลิตภัณฑ์ประเภทอาหาร

Links