SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : Samkaset Mill Co.,Ltd.
Samkaset Mill Co.,Ltd.
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0615542000015
หมวดหมู่ : ข้าวและธัญพืช
ที่อยู่ : เลขที่ 54 หมู่ที่ 2 ต.อุทัย อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 61000
โทรศัพท์ : 0-5698-2541-2
แฟกซ์ : 0-5698-2541-3
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการโรงสี

แผนที่ :


Links