SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.คอมมูนิเคชั่น แอนด์ อินโนเวทีฟ เอเซีย จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : ไม่มี
หมวดหมู่ : สุขภาพและอาหารฟังก์ชั่น
ที่อยู่ : 222/151 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร อาคารดี ชั้น 5 ซอยวิภาวดีรังสิต 17 ถนนวิภาวดีรังสิต ต.จตุจักร อ.เขตจตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร #10900
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการค้า ผลิตจำหหน่าย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกประเภท ทั้งสั่งเข้ามาจำหน่ายในและส่งออก

Links