SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ควีนโปรดักส์ จำกัด
บจ.ควีนโปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105524025499
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 22/1 ซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง ต.สามเสนใน อ.เขตพญาไท จ.กรุงเทพมหานคร #10400
โทรศัพท์ : 0-2245-5082
แฟกซ์ : 0-2245-4621
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ส่งออก ผลิต จำหน่ายส่ง-ปลีกขนมเด็ก เช่น น้ำผลไ

Links