SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.คลอแมน (ไทยแลนด์) จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105537108614
หมวดหมู่ : 1079 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่อยู่ : 81/85 หมู่ที่ 9 ซอยเพชรเกษม 52 ถนนเพชรเกษม ต.บางหว้า อ.เขตภาษีเจริญ จ.กรุงเทพมหานคร #10160
โทรศัพท์ : 0-2805-1051-3
แฟกซ์ : 0-2455-7132
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต/ขายปลีก/นำเข้า-ส่งออกอาหารสัตว์

Links