SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ครีเอทีฟ ฟู้ด จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0745553003176
หมวดหมู่ : อาหารแปรรูป
ที่อยู่ : 23/22 หมู่บ้านสารินพลาซ่า หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร #74000
โทรศัพท์ : 034-406325
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

การผลิตอาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูป

Links