SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.คริสตัลเจด คอนเฟ็กชั่นเนอร์รี่ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105548163573
หมวดหมู่ : การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น (ISIC CODE 1079)
ที่อยู่ : 968 อาคารอื้อจือเหลียง ชั้น 21 ห้อง บี 1 ถนนพระราม 4 ต.สีลม อ.เขตบางรัก จ.กรุงเทพมหานคร #10500
โทรศัพท์ : 02-2667600
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิต จัดซื้อ นำเข้าอาหารพร้อมรับประทานหรืออาหารกึ่งพร้อมรับประทาน

Links