SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ครกยิ้ม ไทยฟู๊ด จำกัด
บจ.ครกยิ้ม ไทยฟู๊ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0535554000237
หมวดหมู่ : 1079 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ที่อยู่ : 18/3 หมู่บ้าน2 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ #53230
โทรศัพท์ :  055-418338
แฟกซ์ :  055-418318
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตน้ำปรุงรสส้มตำจำหน่าย

Links