SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : โรงน้ำปลาแสงไทย (เก่า)
โรงน้ำปลาแสงไทย (เก่า)
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0703516000191
หมวดหมู่ : เครื่องเทศและเครื่องปรุงรส
ที่อยู่ : 50 ซอยบางจะเกร็ง 2 ถนนราษฎร์ประสิทธิ์ ต.แม่กลอง อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000
โทรศัพท์ : 0-3471-1108 , 0-3471-2109
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำปลา


Links