SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ขายขนม จำกัด
บจ.ขายขนม จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105549141824
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 442/6 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนศรีวรา ต.พลับพลา อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : 02-5592193
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการผลิตขนมทุกชนิด

Links