SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ขาไก่ จำกัด
บจ.ขาไก่ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105545060668
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 246/4 หมู่ที่ 3 ถนนรามคำแหง ต.สะพานสูง อ.เขตสะพานสูง จ.กรุงเทพมหานคร #10240
โทรศัพท์ : 0-2373-6792
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขายส่ง ขายปลีกขนมขาไก่ ขนมไทย

Links