SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ขอนแก่นคูลไอซ์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0405555002242
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 1010 ถนนเหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น #40000
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

โรงน้ำแข็ง

Links