SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ขวัญกมล ฟู้ด จำกัด
บจ.ขวัญกมล ฟู้ด จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105556067961
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 789 ซอยอุดมสุข 26 ต.บางนา อ.เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร #10260
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต และจำหน่าย ส่ง อาหารพร้อมรับประทานประเภท ขนมอบ ขนมเปี๊ย เบเกอรี่ทุกประเภท

Links