SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ขนมสากล จำกัด
บจ.ขนมสากล จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105518008766
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 43 ชั้น 3 ซอยสุขุมวิท 51 ถนนสุขุมวิท ต.คลองตันเหนือ อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : 0-2908-6300-3
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ส่งออก นำเข้า ขายส่งขนมปังกรอบทำจากข้าวเห

Links