SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ขนมบ้านคุณย่า จำกัด
บจ.ขนมบ้านคุณย่า จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0355554000042
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 329/1 ถนนรัตนเขต ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร #35000
โทรศัพท์ : 0-4572-1141
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายขนมปังและเค้ก จำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ทำขนมปัง เค้ก และอาหาร

Links