SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : โรงงานอาหารกระป๋องไทยฟ้า
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0103522015737
หมวดหมู่ : อาหารกระป๋อง
ที่อยู่ : 47/29 หมู่ที่ 1 ถนนดาวคนองจอมทอง ต.จอมทอง อ.เขตจอมทอง จ.กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2653-4516
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

จำหน่ายผลไม้กระป๋อง


Links