SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.ขนมเศรษฐี 18 จำกัด
บจ.ขนมเศรษฐี 18 จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105541046652
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 11/4 ซอยลาดพร้าว 110 ถนนลาดพร้าว ต.พลับพลา อ.เขตวังทองหลาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ : 0-2514-2906
แฟกซ์ : 0-2530-0907
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต ขายปลีก ขายส่งขนม

Links