SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่2
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่2
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : ไม่มี
หมวดหมู่ : ผลไม้
ที่อยู่ : เลขที่ 173 ราชสีมา ต.ดุสิต อ.ดุสิต จ.กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 053-956104
แฟกซ์ : 053-956105
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผักผลไม้แปรรูป

Links