SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.กู๊ดวินฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
บจ.กู๊ดวินฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105534073011
หมวดหมู่ : ขนมขบเคี้ยว
ที่อยู่ : 26/253-254 หมู่ที่ 6 ซอยเอกชัย 75 ถนนเอกชัย ต.บางบอน อ.เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร #10150
โทรศัพท์ : 02-6750979-80
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายส่งขนมอบกรอบ

Links