SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.กู๊ดเสิร์ฟ เทรดดิ้ง จำกัด
บจ.กู๊ดเสิร์ฟ เทรดดิ้ง จำกัด
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105554009645
หมวดหมู่ : อาหารเบเกอรี่
ที่อยู่ : 688/29 อาคารศุภาลัย ปาร์ค คอนโดมิเนียม ถนนศรีนครินทร์ ต.หนองบอน อ.เขตประเวศ จ.กรุงเทพมหานคร #10250
โทรศัพท์ : 02-3619628
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ประกอบกิจการค้า รับจ้าง เกี่ยวกับการทำขนมเบเกอรี่ รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์การทำขนม และเบเกอรี่ทุกชนิด

Links