SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.กู๊ด มารีน โปรดักส์ จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : ไม่มี
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 102 ถนนณ ระนอง ต.คลองเตย อ.เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร #10110
โทรศัพท์ : -
แฟกซ์ : -
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิต จำหน่าย แปรรูป รวบรวม นำเข้า ส่งออก อาหารทะเล อาหารแปรรูป อาหารสด อาหารแห้ง วัตถุดิบอุตสาหกรรม

Links