SEARCH


ชื่อสถานประกอบการ
ประเภทผลิตภัณฑ์/บริการ :
จังหวัดที่ตั้ง :
เงินทุนจดทะเบียน
ชื่อสถานประกอบการ : บจ.กู๊ด โฟร์ยู จำกัด
No Image
เลขผู้เสียภาษีอากร (13 หลัก) : 0105541022702
หมวดหมู่ : อื่น ๆ
ที่อยู่ : 100/11 ชั้น 12 อาคารว่องวานิช บี ถนนพระราม 9 ต.ห้วยขวาง อ.เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพมหานคร #10310
โทรศัพท์ :  (662) 645-0300
แฟกซ์ : (662) 645-0439
เว็บไซต์ :

รายละเอียดธุรกิจ :

ผลิตและจำหน่ายปลีกให้คำปรึกษาสินค้าแปรรูปทางการ

Links